• Skriv ut

JO söker en byråchef

Riksdagens ombudsmän (JO) söker en kvalificerad jurist med goda ledaregenskaper som ska vara byråchef vid en tillsynsavdelning.

JO granskar att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar. Tillsynen är särskilt inriktad på att kontrollera att grundlagens krav på opartiskhet och saklighet iakttas liksom att den enskildes grundläggande fri- och rättigheter respekteras. Det främsta syftet med JO:s verksamhet är att främja rättssäkerheten.

Hos JO arbetar ca 80 personer, av vilka ca 60 är jurister. Verksamheten är indelad i fyra tillsynsavdelningar, en enhet som stödjer ombudsmännen i deras särskilda uppdrag som nationellt besöksorgan och en administrativ avdelning. Vid varje tillsynsavdelning finns två byråchefer med ansvar för sina respektive sakområden. Förändringar i byråchefers sakområden kan förekomma. Vissa byråchefer arbetar mot fler än en ombudsman.

JO söker nu en byråchef som ska ansvara för tillsynsärenden som rör frågor om bl.a. socialtjänst, inklusive ärenden om tillämpningen av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Vanligt förekommande är också ärenden som rör familjerättsliga frågor, dvs. avseende vårdnad-, boende och umgänge samt offentlighet och sekretess. Myndigheter som omfattas är bl.a. kommunernas socialnämnder och Statens institutionsstyrelse (SiS).

Arbetsuppgifter

I arbetet som byråchef ingår både att göra kvalificerade juridiska analyser och bedömningar och att utföra chefsuppgifter i form av styrning, ledning och uppföljning. I en byråchefs uppdrag ingår även att aktivt bidra i myndighetsövergripande frågor. En byråchef per tillsynsavdelning har därutöver personal- och arbetsmiljöansvar för föredragandena och sekreterarna på avdelningen.

Det är byråchefens uppgift att säkerställa den rättsliga såväl som den språkliga kvaliteten i de beslutsförslag som lämnas till ombudsmannen. Byråchefens arbete är av central betydelse för att JO:s beslut ska kunna hålla hög rättslig nivå och ges inom rimlig tid. Dessutom lämnar byråchefen bl.a. förslag på lämpliga initiativ för ombudsmannen och på hur de kan genomföras. Vidare ansvarar han eller hon självständigt för ärendena på sin byrå, och beslutar själv om utredning av klagomål. I rollen ingår också att, efter delegation, avgöra enklare klagomålsärenden och leda inspektioner.

Byråchefen behöver hålla sig uppdaterad inom de egna sakområdena i fråga om lagstiftning, rättspraxis och myndighetsorganisation, men även allmänt när det gäller grundläggande fri- och rättigheter och allmän förvaltningsrätt. God omvärldsbevakning är en viktig del i arbetet.

Byråchefen ansvarar bl.a. för att leda och fördela föredragandenas arbete, så att ärendena blir handlagda korrekt och effektivt. I chefsansvaret ingår även att löpande följa upp byråns resultat.

Dina kvalifikationer

JO söker en dokumenterat skicklig och erfaren jurist med goda chefs- och ledaregenskaper.

Du arbetar eller har arbetat som domare, advokat eller åklagare eller med ett lika kvalificerat juridiskt arbete som gett motsvarande yrkeserfarenhet och kompetens. Du som söker har en utpräglad analysförmåga och uttrycker dig mycket väl i tal och skrift. Du är noggrann, tar stort eget ansvar, ser helheten och har ett mycket gott omdöme. Din arbetskapacitet är hög och du kan samarbeta med alla yrkeskategorier. Du har även erfarenhet av eget kvalificerat beslutsfattande. Fördjupade kunskaper i förvaltningsrätt och inom de aktuella rättsområdena liksom erfarenhet av tillsynsarbete är meriterande. JO värdesätter ett aktivt ledarskap. Därför är det också meriterande om du har erfarenhet av arbetsledning. I din ledarroll har du förmåga att skapa engagemang och delaktighet samt leda medarbetare genom tydlig kommunikation. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

Det är fråga om en tillsvidareanställning på heltid (sex månaders provanställning tillämpas).

JO tillämpar individuell lönesättning.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att vi kommer att göra en säkerhetsprövning.

Tillträde enligt överenskommelse.

JO:s lokaler är centralt belägna vid Kungsträdgården i Stockholm.

JO vill ge lika möjligheter för alla och värdesätter jämlikhet och mångfald i verksamheten.

Upplysning om tjänsten lämnas av kanslichefen Maria Hellberg
tel. 08-786 55 22, eller byråchefen Anneli Svensson tel. 08-786 51 20.

Fackliga företrädare är för SACO Agnes Morin och för ST Peter Karlén, båda nås på tel. 08-786 40 00.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och de handlingar som åberopas ska snarast, dock senast den 28 februari ha kommit in till Riksdagens ombudsmän (JO), Box 163 27, 103 26 Stockholm eller till e-postadress rekrytering@jo.se. Märk din ansökan med diarienummer ”ADM 62-2021”.

Här finns information om hur vi behandlar personuppgifter.