Inspektion av kriminalvården, anstalten Beateberg

Onsdagen den 25 januari kommer JO att genomföra en inspektion av Kriminalvården, anstalten Beateberg.

Inspektionen genomförs på uppdrag av JO Katarina Påhlsson och leds av områdesansvariga föredraganden Moa Skerfving. I inspektionsteamet ingår också föredragandena Marcus Winerdal-Arnö och Klas Johansson. Inspektionen är begränsad till att närmare undersöka granskningen av intagnas försändelser och rutinerna om detta.

Läs mer om inspektioner