Kritik mot Region Halland för att inte alla kunnat boka vaccination digitalt

JO riktar kritik mot Region Halland för att man under våren och sommaren 2021 inte gav personer bosatta utanför regionen samma möjlighet att boka vaccination mot covid-19 som regionens egna invånare. Detta strider mot hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Bild på chefsJO Erik Nymansson  Fotograf: JOChefsJO Erik Nymansson (foto: Pernille Tofte)

Region Halland fattade i april 2021 beslut om att personer som inte är folkbokförda i regionen inte ska kunde boka vaccination mot covid-19 digitalt på samma sätt som regionens invånare kan göra.

Region Halland menar att man inte nekat personer som är bosatta utanför regionen vaccination mot covid-19 utan bara begränsat möjligheten att boka digitalt. Det gjorde man för att smittspridningen i regionen var hög och efterfrågan på vaccin stort hos de egna invånarna.

- Jag har förståelse för att regionen fick problem när ett stort antal patienter från andra län valde att söka sig dit för att vaccinera sig. Det finns dock inte stöd i lagstiftningen för att göra skillnad mellan regionens egna invånare och andra patienter. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska alla ges vård på samma villkor oavsett i vilken region patienten är folkbokförd, säger chefsJO Erik Nymansson.

Det har varit möjligt för personer som inte är folkbokförda i Region Halland att boka tid via telefon, men regionen har då uppmanat de som ringt att vaccinera sig i sin egen region. Enligt Erik Nymansson har detta varit en tydlig signal att inte vaccinera sig i regionen om man inte är folkbokförd där. Åtgärden ledde också till en stor minskning av antalet personer från andra regioner som vaccinerade sig i Halland.

Erik Nymansson menar att det finns anledning att överväga om det behövs särskilda bestämmelser för hur vaccinationer under en pandemi ska hanteras. Beslutet överlämnas till regeringen och den särskilda utredning som har i uppdrag att se över smittskyddslagen och analysera behovet av särskilda bestämmelser inför framtida pandemier.

Frågor besvaras av kommunikatör Maria Ennefors, maria.ennefors@jo.se. Telefon:  08-786 41 67

Läs hela beslutet

Senast uppdaterad 2022-01-13