Regler för JO

Det finns ett antal lagar som styr JO:s verksamhet.

I Regeringsformen slås fast att riksdagen ska välja en eller flera justitieombudsmän samt något om vilka befogenheter justitieombudsmännen har.

I Riksdagsordningen finns mer detaljer om justitieombudsmännens befogenheter, hur många JO det ska vara, hur de ska tillsättas, på hur lång tid de väljs m.m.

I Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän (”JO-instruktionen”) finns ytterligare beskrivning av befogenheter och begränsningar, förtydligande av uppdraget och hur verksamheten ska organiseras och avrapporteras.

I Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns sekretessbestämmelser som gäller för Riksdagens ombudsmän (JO).

Senast uppdaterad 2022-04-08