Opcat

Förebygga omänsklig och förnedrande behandling av frihetsberövade

JO har ett särskilt uppdrag som Nationellt besöksorgan – på engelska kallat National Preventive Mechanism, NPM – vilket innebär att JO regelbundet inspekterar platser där människor hålls frihetsberövade. Alla inspektioner dokumenteras med ett protokoll. Observationer under en inspektion kan leda till att ombudsmannen gör ett särskilt uttalande i protokollen eller tar ett eget initiativ, dvs. lägger upp ett nytt ärende som utreds inom JO-ämbetet. Det görs också sammanfattningar av verksamheten i form av rapporter. En särskild enhet hos JO, Opcat-enheten, stödjer ombudsmännen i detta uppdrag.

Syftet är att förebygga grym, omänsklig, eller annan förnedrande behandling eller bestraffning av människor som hålls frihetsberövade. Arbetet baseras på 2002 års fakultativa protokoll till FN:s konvention mot tortyr och annan omänsklig behandling (Opcat).

Senast publicerade protokoll

  • Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelse, det särskilda ungdomshemmet Hässleholm, den 24–26 oktober 2022

    Läs mer/dölj information
  • Opcat-inspektion av Region Östergötland, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping, den 17 och 18 oktober 2022

    Läs mer/dölj information
  • Opcat-inspektion av Kriminalvården, anstalten Täby, den 10–12 oktober 2022

    Läs mer/dölj information