Sökinställningar

Myndighet
Sakfråga
Rättslig reglering

                                                                                             Beslutsdatum

                                                                                             Söktips JO-beslut

                                                                                             Söktips JO-beslut

                                                                                             Använd inte för många sökkriterier i din första sökning – sökområdet smalnar snabbt av för varje kriterium som läggs till.

                                                                                             När du vill avgränsa sökningen utifrån beslutsdatum kan du välja att använda kalendern som kommer upp eller skriva in datumet direkt (ÅÅÅÅ-MM-DD)

                                                                                             Om du vill söka på ett ärende utifrån dess diarienummer så skriver du in numret (enbart siffrorna) i fritextfältet.

                                                                                             Använd fritextrutan för att söka på en referens till en viss sida i en ämbetsberättelse. Skrivs in som JO XXXX/XX s. XX, t.ex. JO 2014/15 s. 281

                                                                                             Läs mer om sökmetodik och hur man arbetar med avancerad fritextsökning under Hur man söker beslut.

                                                                                             Huvudsyftet med att publicera JO-beslut är att ge vägledning i hur lagen bör tolkas – att skapa praxis. På webbplatsen publiceras därför inte alla beslut utan endast de som bedöms vara av särskilt intresse. I beslutssamlingen finns beslut från år 2000 och framåt, plus enstaka beslut från tidigare år.

                                                                                             Hittar du inte de du söker? Fråga oss.

                                                                                             Sök

                                                                                             Här kan göra en sökning avgränsad till JO-beslut. Klicka på fliken ”Sök på webbplatsen” om du vill söka på hela webbplatsen (inklusive JO-besluten).

                                                                                             Alla JO-beslut publiceras inte på webbplatsen

                                                                                             Huvudsyftet med att publicera JO-beslut är att ge vägledning i hur lagen bör tolkas – att skapa praxis. På webbplatsen publiceras därför inte alla beslut utan endast de beslut som bedöms vara av särskilt intresse. I beslutssamlingen finns beslut från år 2000 och framåt, plus enstaka beslut från tidigare år.

                                                                                             Några tips på hur du kan söka JO-beslut

                                                                                             • För att få en lista över samtliga publicerade JO-beslut klickar du på ”Sök” utan att fylla i några sökbegrepp. Besluten visas efter beslutsdatum med det senaste först.
                                                                                             • För att söka på diarienummer skriver du in numret i fritextrutan och klickar på ”Sök”. Skriv inte ”diarienummer” eller liknande före numret utan enbart siffrorna.
                                                                                             • Använd fritextrutan för att söka på en referens till en viss sida i en ämbetsberättelse. Skrivs in som JO XXXX/XX s. XX, t.ex. JO 2014/15 s. 281
                                                                                             • Du kan söka med hjälp av de bestämda sökorden i listorna, avgränsa till beslut mellan vissa datum eller fritextsöka i hela beslutet. Sökkriterierna läggs ihop med AND-funktioner (OCH-funktioner) – det vill säga att ju fler kriterier du använder desto smalare sökområde. Du kan använda de olika sökmöjligheterna var för sig eller i kombination med varandra.
                                                                                             • När träfflistan visas finns även information om hur träffarna fördelar sig på de bestämda sökorden (kategorier). I din dator visas informationen till vänster på bildskärmen, i din mobil finns samma information under menyn ”Filtrera sökresultatet”. Genom att klicka på sökorden/kategorierna kan du avgränsa träfflistan ytterligare. Börja därför med att söka brett, du kan hela tiden smalna av ditt sökområde efter hand genom att lägga till sökbegrepp med hjälp av de visade sökorden/kategorierna.
                                                                                             • Det finns också ett beslutsarkiv på webbplatsen. Tanken med att arkivera vissa äldre beslut är att underlätta för användarna så att man inte får en alltför lång träfflista med beslut som i princip handlar om samma sak.  För den som är särskilt intresserad finns det dock möjlighet att inkludera arkivet i sin sökning genom att klicka i rutan Inkludera arkiverade
                                                                                             • Du kan läsa mer om hur du söker på ett effektivt sätt på sidorna Hur man söker beslut »»
                                                                                             • Hittar du inte det du söker? Fråga oss