Weppipaikasta

JO:n weppipaikka pittää erikoisesti auttaa sitä joka hakkee ohjaavia JO-päätöksiä eli se joka haluaa tehhä JO-ilmotuksen. 

Weppipaikka on rakenettu sellaisessa niin kututussa responsive design, siis ette se sopeutuu siihen minkälainen sjärminkoko käyttäjällä on – esimerkiks tavalinen taatturisjärmi, lukuplatta eli mupiilitelefuuni. 

Java ja muita lissäyksiä

On maholista ette ottaa ossaa weppipaikan informasjuunista ilman ette on Java eli muita lisäprukrammia instaleerattuna/aktiveerattuna omassa weppilukijassa.  Jokkut fynksjuunit saattavat kuitekki tulla vähän epänotkeaks jos ei ole Java aktiveerattuna. Päätökset ja joitaki muita tokymenttiä julkaisthaan tavalisesti pdf-fiilinä. Se merkittee ette sulla häätyy olla pdf-lukija instaleerattuna sinun taatturissa. Prukrammi on ilmhainen ja sie saatat noutaa sen klikkaamalla länkhiin: Nouva  Acrobat Reader tästä (aukasthaan uuessa sivussa)

Henkilötietoitten käsittely

JO on vastuussa henkilötioista kun se käsittellee henkilötietoja tällä weppipaikala. 

JO käsittellee henkilötietoja jokka jätethään weppipaikan kautta sillon ku sen antaa kysyttyä informasjuunia eli palvelua. Tokymentit jokka tulevat JO:hun on painovaphausasetuksen eli -lain alla, joka merkittee ette henkilötietoja saattaa ette niitä tulthaan jättämhään ulos näitten säänöitten mukhaan. Sisäle tulheet tokymentit rejistreerathaan julkisuus- ja salaisuuslain säänöitten mukhaan ja säilytethään arkkiivilain säänöitten mukhaan.

JO on 26 § henkilötietolain mukhaan velvolinen antamhaan jokhaiselle joka hakkee kerran kalenterivuoessa ilmhaisesti tietoja niistä henkilötioista mitä JO käsittellee hakijasta. Sellaisen pyynön pittää tehhä kirjotettuna JO:hun ja olla allekirjotettu hakijalta itte. JO on 28 § henkilötietolain mukhaan velvolinen oikasemhaan tietoja mitä on käsitelty ristiriiassa henkilötietolain kans ja mitä rejistreerattu henkilö pyytää tekemhään.

Toimittaja

Weppipaikan toimittaja on Anders Jansson, joka on JO:n vastuussa informasjuunista.

Viimeks päivitetty 4.6.2013