Det internationella intresset är stort för det svenska JO-ämbetet. Det avspeglas bland annat i de många studiebesök av delegationer från andra länder och kunskapsutbyten i internationella organisationer. Nedan listas de senaste och kommande internationella aktiviteterna.

För mer information kontakta internationella samordnaren Charlotte De Geer Fällman, telefon 08-786 50 85 eller e-post.

Lyssna på innehållet

Listen to the content

Senast uppdaterad 2023-05-23