Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2022-11-30 Diarienummer:4989-2020

  Uttalanden om placering av en häktad med restriktioner i en arrestcell

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-21 Diarienummer:10572-2021

  Allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelse, LVM-hemmet Fortunagården för brister vid användandet av särskilda befogenheter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-21 Diarienummer:2802-2020

  Initiativ om hur Statens institutionsstyrelse använder de särskilda befogenheterna avskiljande och vård i enskildhet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-18 Diarienummer:1013-2022

  Polisen har hållit ett förhör i en utredning om ett allvarligt brott utan att ett förhörsvittne närvarade

  Dölj information

  Sammanfattning

  I en förundersökning om mord hölls förhör med ett vittne. Förhöret
  var planerat och hölls en tid efter det misstänkta brottet. Vid förhöret närvarade förhörsledaren och den hörda personen men inte något förhörsvittne. I anmälan till JO klagade den hörda personen på att förhörsprotokollet innehöll uppgifter som han inte hade lämnat och att förhörsledaren inte läste upp vad som antecknats vid förhöret.
  Något stöd för det har JO dock inte kunnat se i utredningen.

  När det gäller frågan om förhörsvittne konstaterar JO att ett sådant vittne om möjligt ska närvara vid förhör under en förundersökning. Vittnet ska utses av undersökningsledaren. Förhörsvittnets närvaro syftar till att säkerställa att förhöret inte genomförs på ett oacceptabelt sätt. Vidare kan ett förhörsvittne vid behov också i
  efterhand styrka vad som har förekommit vid förhöret. Om det inte finns något förhörsvittne tillgängligt får förhöret ändå hållas, om det skulle medföra väsentlig olägenhet att skjuta upp det.

  I detta fall anser JO att det inte fanns förutsättningar att hålla förhöret utan ett förhörsvittne närvarande. Polismyndigheten kritiseras för att det ändå gjordes.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  1013-2022.pdf (133kb)
 • Beslutsdatum:2022-11-15 Diarienummer:4420-2021

  Kritik mot en kurator vid en skola i Lilla Edets kommun för bristfällig handläggning av ett elevärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-14 Diarienummer:4149-2021

  Kritik mot Forum för levande historia för att två personer förbjöds att besöka myndighetens utställningar och bibliotek

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-14 Diarienummer:3445-2022

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Hall, för att i två fall ha granskat myndighetspost utan stöd i lag

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-14 Diarienummer:7438-2021

  Kritik mot barn- och ungdomspsykiatrin inom en region för regelmässiga urinprovkontroller i samband med utfärdande av läkarintyg för körkortstillstånd

  Läs mer
Sök beslut