Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2023-01-27 Diarienummer:2723-2022

  Uttalanden om Riksarkivets handläggningstider vid utlämnande av allmänna handlingar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-01-26 Diarienummer:8017-2021

  Efter att JO gjort en anmälan till Statens ansvarsnämnd har en rådman tilldelats en varning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-01-23 Diarienummer:844-2022

  Kritik mot Kriminalvården, häktet Salberga, för att inte ha möjliggjort utomhusvistelse i tillräcklig omfattning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-01-20 Diarienummer:7702-2021

  Kritik mot Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall för att patienter inte har möjlighet att tala ostört i telefon

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-01-12 Diarienummer:376-2021

  Kriminalvårdens användning av spotthuvor

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-01-11 Diarienummer:2902-2022

  Kritik mot Kriminalvården för att en intagen under lång tid förblev placerad i avskildhet till följd av den ansträngda beläggningssituationen

  Dölj information

  Sammanfattning

  En intagen som placerades i avskildhet av konstellationsskäl förblev avskild under några månader eftersom det saknades en ledig s.k. SRI-plats i någon anstalt av säkerhetsklass 1.

  JO kritiserar Kriminalvården för att avsaknaden av en sådan plats resulterade i att den intagne var placerad i avskildhet under lång tid. Hon uttalar att det inte är förenligt med vare sig bestämmelsen i 2 kap. 1 § fängelselagen eller en human kriminalvård, och inte heller ägnat att underlätta återanpassning i samhället.

  Ärendet illustrerar på ett tydligt sätt de följder som den fortsatt mycket höga beläggningen får, här för myndighetens möjlighet att besluta om adekvata placeringar och s.k. inre differentiering. Av utredningen framgår att bl.a. antalet SRI-platser är förhållandevis få men att behovet är stort. Enligt JO framstår det som angeläget att Kriminalvården i samband med de ut- och nybyggnationer som pågår av häkten och anstalter överväger behovet av att inrätta fler sådana platser.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  2902-2022.pdf (136kb)
 • Beslutsdatum:2022-12-22 Diarienummer:1008-2021

  Kultur- och fritidsnämnden i Nyköpings kommun har hanterat en förfrågan från ett politiskt parti om att hyra en lokal i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-12-21 Diarienummer:5665-2021

  Kritik mot Trafiknämnden i Region Stockholm för långsam handläggning av framställningar om utlämnande av allmänna handlingar

  Läs mer
Sök beslut