Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2021-02-26 Diarienummer:3196-2020

  Allvarlig kritik mot Hyres- och arrendenämnden i Linköping för brister vid hanteringen av en fråga om jäv m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-02-26 Diarienummer:4143-2019

  Arbetsförmedlingen kritiseras för att en enskild inte tillåtits använda finska och få svar på samma språk vid sin muntliga kontakt med myndigheten samt för bristande service

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-02-26 Diarienummer:6743-2019

  En åklagare och en polis har brustit vid hanteringen av en misstänkts begäran om insyn i sidomaterialet i en avslutad förundersökning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-02-25 Diarienummer:5013-2019

  Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem Vemyra får kritik för en anställds agerande mot en ungdom som vårdades vid hemmet och för bristfällig hantering av händelsen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-02-25 Diarienummer:5022-2019

  Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem Vemyra får kritik för att en anställd utdelat ett slag mot en ungdom som vårdades vid hemmet och för bristfällig hantering av händelsen m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-02-25 Diarienummer:6560-2019

  Kritik mot Socialnämnden i Norrköpings kommun för handläggningen i samband med verkställandet av en tingsrätts interimistiska beslut om umgängesstöd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-02-25 Diarienummer:856-2019

  En jouråklagare har beslutat om personell husrannsakan utan att det fanns något beslut om frihetsberövande av den eftersökta personen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-02-23 Diarienummer:8665-2019

  Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Örebro kommun kan inte undgå kritik för att inte ha godtagit en ansökan om försörjningsstöd som undertecknats av den enskildes gode man

  Läs mer
Sök beslut