Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2023-01-27 Diarienummer:2723-2022

  Uttalanden om Riksarkivets handläggningstider vid utlämnande av allmänna handlingar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-01-26 Diarienummer:8017-2021

  Efter att JO gjort en anmälan till Statens ansvarsnämnd har en rådman tilldelats en varning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-01-23 Diarienummer:844-2022

  Kritik mot Kriminalvården, häktet Salberga, för att inte ha möjliggjort utomhusvistelse i tillräcklig omfattning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-01-20 Diarienummer:7702-2021

  Kritik mot Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall för att patienter inte har möjlighet att tala ostört i telefon

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-01-12 Diarienummer:376-2021

  Kriminalvårdens användning av spotthuvor

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-01-11 Diarienummer:2902-2022

  Kritik mot Kriminalvården för att en intagen under lång tid förblev placerad i avskildhet till följd av den ansträngda beläggningssituationen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-12-22 Diarienummer:1008-2021

  Kultur- och fritidsnämnden i Nyköpings kommun har hanterat en förfrågan från ett politiskt parti om att hyra en lokal i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-12-21 Diarienummer:5665-2021

  Kritik mot Trafiknämnden i Region Stockholm för långsam handläggning av framställningar om utlämnande av allmänna handlingar

  Dölj information

  Sammanfattning

  Två personer begärde vid flera tillfällen ut en stor mängd e-post från Trafik-nämnden i Region Stockholm.

  JO konstaterar att trafiknämndens handläggning har präglats av påtagliga och allvarliga brister. Bristerna tyder enligt JO på att det hos nämnden inte finns tillräckliga kunskaper om tryckfrihetsförordningens skyndsamhetskrav och andra grundläggande regler för utlämnande av allmänna handlingar. JO uttalar att det med tanke på de fel som uppstod tidigt under handläggningen och de påstötningar som personerna gjorde med anledning av felen är mycket anmärkningsvärt att nämnden inte gjorde större ansträngningar för att hantera personernas begäran korrekt. JO är sammantaget mycket kritisk till trafiknämndens hantering.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  5665-2021.pdf (142kb)
Sök beslut