Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2023-03-23 Diarienummer:6212-2022

  Uttalanden om en tullkontroll som filmades som en del i Tullverkets medverkan i en tv-produktion

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-03-23 Diarienummer:7551-2021

  Uttalanden om bl.a. befordran av myndighetspost till intagna och deras kommunikation med advokater

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-03-22 Diarienummer:3835-2022

  Poliser har utan stöd i lag ingripit mot två journalister som filmade vid ett polishus, vilket medförde att anskaffarfriheten kränktes

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-03-21 Diarienummer:8524-2022

  Skatteverket kritiseras för att det inte är möjligt att betala en ansökningsavgift med kontanter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-03-20 Diarienummer:3434-2022

  Kritik mot Försvarsdepartementet som dröjt för länge med att lämna ut en e-postlogg och inte informerat sökanden om att e-postkontot skulle raderas

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-03-13 Diarienummer:6974-2022

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Tidaholm, för att utan lagstöd ha gjort noteringar på frimärkena på intagnas försändelser

  Dölj information

  Sammanfattning

  Anstalten Tidaholm har tillämpat en rutin som inneburit att personalen har gjort noteringar på frimärken som frankerat inkommande försändelser till intagna. JO kritiserar anstalten för att ha tillämpat en rutin som saknar lagstöd.

  Rutinen har tidigare varit aktuell i ett ärende hos JO. Det ärendet avslutades utan utredning, men i beslutet hänvisade JO till att en anstalt fått kritik för att utan stöd i lag regelmässigt ha skrapat eller klippt bort frimärken från brev till intagna. Trots att JO hade skickat det beslutet till anstalten för kännedom hade verksamhetsstället fortsatt med sin rutin. JO är förvånad över hanteringen.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  6974-2022.pdf (151kb)
 • Beslutsdatum:2023-03-13 Diarienummer:4039-2021

  En tingsrätt har förbjudit all användning av elektronisk utrustning under en huvudförhandling i ett brottmål

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-03-13 Diarienummer:8765-2020

  En tingsrätt har utan grund förbjudit ljudupptagning vid muntliga förberedelser i tvistemål

  Läs mer
Sök beslut