Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2022-11-30 Diarienummer:4989-2020

  Uttalanden om placering av en häktad med restriktioner i en arrestcell

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-21 Diarienummer:10572-2021

  Allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelse, LVM-hemmet Fortunagården för brister vid användandet av särskilda befogenheter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-21 Diarienummer:2802-2020

  Initiativ om hur Statens institutionsstyrelse använder de särskilda befogenheterna avskiljande och vård i enskildhet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-18 Diarienummer:1013-2022

  Polisen har hållit ett förhör i en utredning om ett allvarligt brott utan att ett förhörsvittne närvarade

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-15 Diarienummer:4420-2021

  Kritik mot en kurator vid en skola i Lilla Edets kommun för bristfällig handläggning av ett elevärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-14 Diarienummer:4149-2021

  Kritik mot Forum för levande historia för att två personer förbjöds att besöka myndighetens utställningar och bibliotek

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-14 Diarienummer:3445-2022

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Hall, för att i två fall ha granskat myndighetspost utan stöd i lag

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-14 Diarienummer:7438-2021

  Kritik mot barn- och ungdomspsykiatrin inom en region för regelmässiga urinprovkontroller i samband med utfärdande av läkarintyg för körkortstillstånd

  Dölj information

  Sammanfattning

  En person med diagnosen add ansökte om körkortstillstånd och begärde att få ett läkarintyg om detta vid barn- och ungdomspsykiatrin (bup) inom Region Uppsala. Personen uppmanades då att genomgå ett övervakat urinprov. Genom JO:s utredning kom det fram att bup ska ha tillämpat en rutin som inneburit ett regelmässigt krav på att lämna urinprov för ett intygsutfärdande i fråga om körkorts-tillstånd för den aktuella patientgruppen.

  JO har i ett tidigare beslut behandlat frågan om vissa regioners rutiner som inneburit att det var obligatoriskt för samtliga patienter med diagnosen adhd att under övervakning lämna urinprov för att få behandling med centralstimulerande läkemedel (JO 2020/21 s. 115). I det beslutet anförde JO bl.a. att det inte är berättigat att uppställa ett generellt krav på regelbunden urinprovtagning som förutsättning för den aktuella behandlingen och uttalade därför kritik mot regionerna för att de hade upprättat och tillämpat riktlinjer som ställde sådana krav.

  ChefsJO konstaterar i beslutet att det i det nu aktuella fallet förvisso inte rör sig om huruvida en patient skulle få behandling med ett visst läkemedel. Samma bedömningssätt kan dock enligt hans mening anläggas på situationen eftersom det även här verkar ha rört sig om rutinmässiga, obligatoriska urinprovtagningar som förutsättning för att en läkare skulle vidta en viss typ av åtgärd. ChefsJO utesluter däremot inte att det, beroende av omständigheterna, kan finnas skäl för en läkare att ange provtagning som en nödvändig förutsättning för att kunna utfärda en viss typ av intyg, men en individuell bedömning måste göras även i dessa fall. Patienten i fråga bör även få information om vilka handlingsalternativ som står till buds.

  ChefsJO är sammanfattningsvis kritisk till det generella förfarande som har tillämpats inom regionen på området.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  7438-2021.pdf (180kb)
Sök beslut