Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2022-05-24 Diarienummer:77-2021

  Kriminalvården, anstalten Saltvik, har inte delat på intagna placerade i samma cell trots att en av dem bekräftats smittad av covid-19

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-05-24 Diarienummer:4268-2020

  Anmälningar mot häktet Sollentuna och anstalten Storboda för avskildhetsplaceringar på grund av smittspridning av covid-19. Även frågor om Kriminalvårdens övriga åtgärder och intagnas möjlighet att ta eget ansvar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-05-23 Diarienummer:6649-2020

  Kritik mot skolledningen på Gymnasium Skövde Västerhöjd i Skövde kommun för att kroppsvisitationer av elever utförts i strid med bestämmelserna i 2 kap. 6 § regeringsformen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-05-20 Diarienummer:1862-2020

  Kritik mot Byggnadsnämnden i Halmstads kommun bl.a. för att inte ha iakttagit 1 kap. 9 § regeringsformen. Även uttalanden om sanningsplikten enligt 13 kap. 6 § andra stycket regeringsformen vid yttrande till JO

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-05-19 Diarienummer:6485-2020

  Uttalanden om tre a-kassors tillgänglighet och service under coronapandemin

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-05-19 Diarienummer:974-2021

  Pensionsmyndigheten kritiseras för bristande tillgänglighet och service

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-05-19 Diarienummer:568-2021

  Pensionsmyndigheten kritiseras för bristande tillgänglighet och service

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-05-19 Diarienummer:6365-2020

  Pensionsmyndigheten kritiseras bl.a. för långsam handläggning av ett ärende om bostadstillägg

  Läs mer
Sök beslut