Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2023-01-27 Diarienummer:2723-2022

  Uttalanden om Riksarkivets handläggningstider vid utlämnande av allmänna handlingar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-01-26 Diarienummer:8017-2021

  Efter att JO gjort en anmälan till Statens ansvarsnämnd har en rådman tilldelats en varning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-01-23 Diarienummer:844-2022

  Kritik mot Kriminalvården, häktet Salberga, för att inte ha möjliggjort utomhusvistelse i tillräcklig omfattning

  Dölj information

  Sammanfattning

  I januari 2022 placerades samtliga intagna vid häktet Salberga i avskildhet med anledning av smittspridning av covid-19. Avskildheten på en av häktets avdelningar varade i tolv dagar. Under hela den perioden var de intagnas möjligheter att vistas utomhus kraftigt begränsade.

  JO ifrågasätter inte att smittspridningen i häktet inledningsvis medförde att det saknades praktiska förutsättningar att låta de intagna genomföra en timmes promenad per dag. Häktet hade dock en skyldighet att omedelbart påbörja planeringen och genom olika insatser se till att så snart som möjligt kunna erbjuda de intagna utomhusvistelse i normal omfattning trots det uppkomna läget. Enligt JO var de åtgärder som vidtogs i detta syfte otillräckliga.

  JO kritiserar häktet för att inte ha vidtagit nödvändiga åtgärder för att kunna erbjuda de intagna utomhusvistelse i större utsträckning än vad som skett.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  844-2022.pdf (126kb)
 • Beslutsdatum:2023-01-20 Diarienummer:7702-2021

  Kritik mot Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall för att patienter inte har möjlighet att tala ostört i telefon

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-01-12 Diarienummer:376-2021

  Kriminalvårdens användning av spotthuvor

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-01-11 Diarienummer:2902-2022

  Kritik mot Kriminalvården för att en intagen under lång tid förblev placerad i avskildhet till följd av den ansträngda beläggningssituationen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-12-22 Diarienummer:1008-2021

  Kultur- och fritidsnämnden i Nyköpings kommun har hanterat en förfrågan från ett politiskt parti om att hyra en lokal i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-12-21 Diarienummer:5665-2021

  Kritik mot Trafiknämnden i Region Stockholm för långsam handläggning av framställningar om utlämnande av allmänna handlingar

  Läs mer
Sök beslut