Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2023-03-23 Diarienummer:6212-2022

  Uttalanden om en tullkontroll som filmades som en del i Tullverkets medverkan i en tv-produktion

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-03-23 Diarienummer:7551-2021

  Uttalanden om bl.a. befordran av myndighetspost till intagna och deras kommunikation med advokater

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-03-22 Diarienummer:3835-2022

  Poliser har utan stöd i lag ingripit mot två journalister som filmade vid ett polishus, vilket medförde att anskaffarfriheten kränktes

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-03-21 Diarienummer:8524-2022

  Skatteverket kritiseras för att det inte är möjligt att betala en ansökningsavgift med kontanter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-03-20 Diarienummer:3434-2022

  Kritik mot Försvarsdepartementet som dröjt för länge med att lämna ut en e-postlogg och inte informerat sökanden om att e-postkontot skulle raderas

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-03-13 Diarienummer:6974-2022

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Tidaholm, för att utan lagstöd ha gjort noteringar på frimärkena på intagnas försändelser

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-03-13 Diarienummer:4039-2021

  En tingsrätt har förbjudit all användning av elektronisk utrustning under en huvudförhandling i ett brottmål

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-03-13 Diarienummer:8765-2020

  En tingsrätt har utan grund förbjudit ljudupptagning vid muntliga förberedelser i tvistemål

  Dölj information

  Sammanfattning

  En tingsrätt förbjöd ljudupptagning vid två muntliga förberedelser i tvistemål. I det ena fallet fattades beslutet i förväg. Besluten dokumenterades inte i protokollen från sammanträdena.

  JO konstaterar att det inte finns något lagligt stöd för att rent allmänt förbjuda ljudupptagningar vid muntliga förberedelser i tvistemål och uttalar att ett förbud mot ljudupptagning med stöd av 5 kap. 9 § RB förutsätter att ordföranden i det enskilda fallet bedömer att förbudet behövs för att upprätthålla ordningen. Mot det behovet måste ställas offentlighetsprincipen och den enskildes intresse av att kunna göra ljudupptagningen. Enligt JO bör försiktighet visas med att meddela parter och ombud ett förbud. Det kan dessutom endast i undantagsfall bli aktuellt att fatta ett sådant beslut i förväg. JO noterar att tingsrätten inte tycks ha gjort någon egentlig bedömning i de enskilda fallen utan snarare haft inställningen att det rent generellt är olämpligt med ljudupptagningar vid muntliga förberedelser i tvistemål. Tingsrätten kritiseras för handläggningen.

  JO uttalar vidare att frågan att inte tillåta ljudupptagningar är av sådan vikt att tingsrätten i båda fallen borde gjort ställningstagandet tydligt för parterna och nedtecknat beslutet i respektive protokoll.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  8765-2020.pdf (165kb)
Sök beslut