Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2022-09-26 Diarienummer:4751-2021

  Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Umeå, angående möjligheten till permission under covid-19-pandemin

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-09-22 Diarienummer:1211-2021

  Uttalanden med anledning av att polisen genomfört en kroppsbesiktning (urinprovstagning) i den misstänktes bostad

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-09-15 Diarienummer:7811-2021

  Arbetsförmedlingen får allvarlig kritik för handläggningen av ett ärende om lönebidrag

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-09-15 Diarienummer:4911-2021

  Pensionsmyndigheten kritiseras för alltför passiv handläggning i ärenden där beslutsunderlag behöver hämtas in från utlandet samt för långsam handläggning och bristande information i ett ärende om pension med utlandsanknytning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-09-14 Diarienummer:3622-2021

  Försäkringskassan får allvarlig kritik bl.a. för långsam handläggning i ärenden om assistansersättning och för att vid upprepade tillfällen inte ha skickat handlingar till den enskildes ombud

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-09-14 Diarienummer:6898-2021

  Kritik mot Integritetsskyddsmyndigheten för handläggningen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar och för brister i serviceskyldigheten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-09-12 Diarienummer:9396-2021

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Skänninge, för att en intagen fick felaktig information om möjligheten att genomgå allergiutredning i anstalten

  Dölj information

  Sammanfattning

  En intagen som påstod att han var allergisk mot bl.a. vissa typer av fisk och önskade specialkost, fick felaktig information från anstaltens sjukvård om möjligheterna att göra ett allergitest. Anstalten får kritik för detta. Enligt JO framstår anstaltens hantering som delvis nonchalant och den har inte varit förenlig med fängelselagen.

  JO har tidigare uttalat att en förutsättning för att en intagen ska få specialkost på grund av allergi är att allergin är dokumenterad. I detta beslut tillägger JO att det är rimligt om Kriminalvården erbjuder intagna möjlighet att genomgå allergiutredning om en påstådd allergi inte är medicinskt dokumenterad före intagningen. Vidare konstaterar hon att det av myndighetens handbok på området framgår att utgångspunkten ska vara att den intagnes egna uppgifter om allergi är korrekta. Hon har naturligtvis inte någon invändning mot detta, men framhåller vikten av att intagna vid behov får genomgå allergiutredningar.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  9396-2021.pdf (174kb)
 • Beslutsdatum:2022-09-12 Diarienummer:1406-2021

  Kritik mot Kriminalvården, frivården Sollentuna, för att ha överträtt repressalieförbudet i förhållande till en anställd som använt sin yttrandefrihet på Facebook

  Läs mer
Sök beslut