Frågor & svar

Här presenterar vi svar på vanliga frågor som kommer till JO. Klicka på frågan för att se svaret.

Om JO: Vem har tillsyn över JO?
JO arbetar på uppdrag av riksdagen och det är riksdagens konstitutionsutskott (KU) som bereder val och entledigande av justitieombudsman. Det finns ingen myndighet som har tillsyn över JO i den meningen att man kan göra en formell anmälan mot JO, men om man har synpunkter på JO och vill framföra dessa till en högre instans vänder man sig lämpligen till riksdagens konstitutionsutskott (KU).
Skadestånd: Hur gör man för att få skadestånd från staten?
JO får inte pröva frågor om skadestånd. Den som vill begära skadestånd från staten kan vända sig till Justitiekanslern (JK) eller den centrala förvaltningsmyndighet där skadan inträffade. Läs mer på JK:s webbplats www.jk.se
Webbplatsen: Vad betyder den prickade understrykningen?
Ord som är understrukna med en prickad linje finns förklarade i "Ordförklaringar". För muspekaren över ordet och den förklarande texten visas om funktionen "Ordförklaringar" är tillslagen. "Ordförklaringar" kan slås av och till med en knapp i sidfoten.