Inspektion av rättspsykiatriska kliniken i Örebro, Örebro läns landsting, den 14–17 november 2011

2017-08-10