Inspektion av Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall, Landstinget Västernorrland, den 1–4 oktober 2012

2017-08-11