Inspektion av Kriminalvården, anstalten Hinseberg, den 11 och 12 februari 2013

2017-08-17