Inspektion av Rättspsykiatri Västmanland (Sala), Landstinget Västmanland, den 11–13 februari 2013

2017-08-17