Inspektion av Kriminalvården, anstalten Kumla, den 13–15 februari 2013

2017-08-17