Inspektion av Försäkringskassan, lokalt försäkringscenter (LFC) Karlskrona, den 3-4 september 2014

2017-08-21