Inspektion av Rättspsykiatri Kristinehamn, Landstinget i Värmland, den 30 september–2 oktober 2014

2017-08-21