Inspektion av Kriminalvården, anstalten Kalmar, den 2 oktober 2014

2017-08-21