Inspektion av Kriminalvården, anstalten Asptuna, den 6 november 2014

2017-08-21