Inspektion av psykiatriska kliniken vid Gävle sjukhus, Region Gävleborg, den 13–15 oktober 2015

2017-08-23