Inspektion av Kriminalvården, anstalten Visby, den 2 november 2016

2017-08-24