Inspektion av Migrationsverket, förvarsenheten i Kållered, Göteborg, den 13–14 mars 2018

2018-07-02