Inspektion av Kriminalvården, anstalten Hall den 24–26 april 2018

2018-10-22