Protokoll fört vid inspektion av Kriminalvården, anstalten och häktet Salberga, den 12–14 februari 2019

2019-05-22