Inspektion av Kriminalvården, anstalten Hall (säkerhetsenheten) den 26 augusti 2019

2019-11-19