Hur man söker beslut

Följande möjligheter finns i sökfunktionen

Bild på sökrutaPå webbplatsen kan man söka i gamla JO-beslut på flera olika sätt. Man kan dels använda sig av de nyckelord (metadata) som finns till varje beslut, dels fritextsöka i beslutstexten.

Fritextfältet används också för att söka ett beslut utifrån dess diarienummer eller till sidreferenser i en viss ämbetsberättelse. 

Utöver detta kan man också avgränsa sökningen mellan vissa beslutsdatum. Alla funktionerna går att använda enskilt eller i kombination med varandra.

Nyckelorden är uppdelade i tre grupper för att det ska bli lättare att hitta bland dem.

  • Myndighet/myndighetssektor
  • Sakfråga
  • Rättslig reglering

Man kan också justera sin sökning efter hand för att snäva av sitt sökområde. En bra idé är därför att börja ganska brett och därefter lägga till fler sökbegrepp så blir sökområdet snävare. Läs mer om detta i Sökexempel.

Alla sökbegrepp läggs ihop med AND-funktioner (OCH-funktioner), det vill säga att alla sökbegrepp ska gälla för att det ska bli en träff – ju fler sökbegrepp desto färre beslut i sökresultatet. Om man till exempel använder tre sökbegrepp så gäller att sökbegrepp 1 och sökbegrepp 2 och sökbegrepp 3 ska stämma in på ett beslut för att det ska komma med i träfflistan.

Mer om hur man kan söka beslut

Till sökfunktionen

Senast uppdaterad 2016-01-08