Exempel på hur man kan söka beslut

Exempel 1: Successivt snäva in sökningen

Bild på facetter i sökfunktionenLåt oss säga att vi börjar med att välja ett begrepp ur nyckelorden: ”Utbildning, forskning, studiestöd” och vi får då 23 träffar.

Förutom en listning av de beslut man har sökt fram så visas i vänsterkanten nyckelord som finns angivna på de beslut som visas i sökresultatet.

Nyckelorden kan användas för att ytterligare avgränsa sökresultatet. Om skulle vara intresserad av frågor som rör tryckfrihetsförordningen klickar man helt enkelt på det nyckelord som säger ”Tryckfrihetsförordningen – TF” och träfflistan i exemplet avgränsas till 6 träffar. Vill man göra ytterligare en avgränsning till ”Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) – OSL” och sökningen avgränsas ytterligare i till fyra träffar.

Fördelen att arbeta successivt på detta sätt är man ser hela tiden vilka nyckelord som finns att tillgå i de olika stegen, istället för att fylla i en massa nyckelord direkt och kanske inte få någon träff alls.

Exempel 2: Fritext och nyckelord

Vi fritextsöker exempelvis på ordet ”avvisning” och får 74 träffar som innehåller en mängd beslut där ordet avvisning förekommer. Om vi tänker oss att vi är intresserade av beslut som rör avvisning av utländska medborgare så kan vi gå ner i nyckelorden klicka på ”Utlänningsärenden” och träfflistan begränsas till 10 ärenden.

Om det är så att vi är intresserade av de publicerade beslut som togs under ett visst år kan vi avgränsa det med rutorna för beslutsdatum och klicka på knappen ”Sök” – vi får ytterligare en insnävning av antalet träffar.

När man fyller i rutorna för beslutsdatum kan man göra det genom att direkt skriva in datum i formen ÅÅÅÅ-MM-DD (t.ex. 2012-07-25) eller klicka sig fram i den kalender som kommer upp när man klickar i fönstret.

Läs mer om fritextsökning

Till sökfunktionen