Sökinställningar

Myndighet
Sakfråga
Rättslig reglering

                                                                                             Beslutsdatum

                                                                                             Söktips JO-beslut

                                                                                             Söktips JO-beslut

                                                                                             Använd inte för många sökkriterier i din första sökning – sökområdet smalnar snabbt av för varje kriterium som läggs till.

                                                                                             När du vill avgränsa sökningen utifrån beslutsdatum kan du välja att använda kalendern som kommer upp eller skriva in datumet direkt (ÅÅÅÅ-MM-DD)

                                                                                             Om du vill söka på ett ärende utifrån dess diarienummer så skriver du in numret (enbart siffrorna) i fritextfältet.

                                                                                             Använd fritextrutan för att söka på en referens till en viss sida i en ämbetsberättelse. Skrivs in som JO XXXX/XX s. XX, t.ex. JO 2014/15 s. 281

                                                                                             Läs mer om sökmetodik och hur man arbetar med avancerad fritextsökning under Hur man söker beslut.

                                                                                             Huvudsyftet med att publicera JO-beslut är att ge vägledning i hur lagen bör tolkas – att skapa praxis. På webbplatsen publiceras därför inte alla beslut utan endast de som bedöms vara av särskilt intresse. I beslutssamlingen finns beslut från år 2000 och framåt, plus enstaka beslut från tidigare år.

                                                                                             Hittar du inte det du söker? Fråga oss.

                                                                                             Visa filter

                                                                                             Sökresultat

                                                                                             • Ämbetsberättelse:JO 2017/18 s. 569 Beslutsdatum:2017-06-28 Diarienummer:4650-2016

                                                                                              Kritik mot Kultur- och fritidsnämnden i Falköpings kommun för handläggningen av en lånebegäran vid Falköpings bibliotek och för riktlinjer som står i strid med bibliotekslagen och 1 kap. 9 § regeringsformen

                                                                                              Läs mer
                                                                                             • Ämbetsberättelse:JO 2017/18 s. 560 Beslutsdatum:2017-06-28 Diarienummer:2654-2016

                                                                                              Kritik mot Kultur- och fritidsnämnden i Botkyrka kommun för att Tumba bibliotek handlagt framställningar om att få låna två böcker på ett sätt som står i strid med bibliotekslagen och 1 kap. 9 § regeringsformen

                                                                                              Läs mer
                                                                                             • Ämbetsberättelse:JO 2016/17 s. 671 Beslutsdatum:2016-02-01 Diarienummer:5221-2014

                                                                                              Kritik mot Kulturnämnden i Göteborgs stad för att stadsbiblioteket i Göteborg hanterat ett ärende om uthyrning av bibliotekets hörsal på ett sätt som står i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen

                                                                                              Dölj information

                                                                                              Sammanfattning

                                                                                              En förening hade bokat hörsalen i stadsbiblioteket i Göteborg för en föreläsning på temat invandring och mörkläggning. Kritiska röster höjdes mot föreläsningen, och biblioteket beslutade att samtidigt med föreläsningen arrangera ett samtal med bl.a. en migrant, om livet som papperslös. Bibliotekschefen förklarade i en intervju att det var viktigt för biblioteket att klargöra att föreningens föreläsning inte arrangerades av biblioteket. Hon uppgav vidare att det egna arrangemanget var ett sätt för biblioteket att stiga fram för att olika röster skulle få komma till tals när man fick klart för sig vad föreningen tänkte bjuda på. Det är enligt JO svårt att dra någon annan slutsats än att biblioteket genom det egna arrangemanget ville markera sitt avståndstagande gentemot det förväntade innehållet i föreläsningen. Några dagar senare beslutade biblioteket att säga upp avtalet med föreningen med hänvisning till risken för ordningsstörningar. Beslutsunderlaget var dock begränsat. Bibliotekets eget arrangemang genomfördes som planerat.

                                                                                              Enligt JO ger omständigheterna intryck av att innehållet i föreläsningen och den negativa opinionen påverkade bibliotekets beslut att säga upp avtalet med föreningen. Kulturnämnden i Göteborgs stad, som svarar för bibliotekets verksamhet, får kritik för att biblioteket genom sitt sätt att hantera ärendet inte levt upp till regeringsformens krav på objektivitet.

                                                                                              Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

                                                                                              5221-2014.pdf (195kb)