Information om ej hanterad e-post hos JO

Vad har hänt?

På grund av ett tekniskt fel har JO fått in e-post till inkorgen i en s.k. noreply-adress – en adress som används för vissa utskick och som det inte ska gå att svara till. Felet har funnits sedan funktionen infördes 2012.

Ett mer begränsat antal meddelanden som rör JO:s verksamhet har vidare skickats till en s.k. info-brevlåda, som JO aldrig har använt eller anvisat, men som tyvärr har funnits i systemet.

Vad gör JO nu?

De felaktiga e-postlådorna åtgärdades omgående.

En översiktlig genomgång har visat att merparten av de inkomna meddelandena har ett innehåll som inte skulle ha påverkat JO:s handläggning eller bedömningar i tillsynen.

Samtliga meddelanden gås nu igenom och registreras, för individuell bedömning enligt JO:s ordinarie rutiner. I det fåtal fall avsändaren behöver kontaktas kommer detta att ske. Avsändarna behöver alltså inte själva vidta några åtgärder.

JO ser allvarligt på det inträffade. Fokus ligger nu på att hantera den uppkomna situationen på bästa möjliga sätt.

Senast uppdaterad 2019-02-06