2019-02-05 Besök från Ryssland och Litauen

Civil Rights Defenders har anordnat ett besök hos JO för 10 specialister/aktivister från Ryssland och Litauen som arbetar med att förbättra situationen för frihetsberövade i sina hemländer. De är intresserade av att få information om hur Opcat arbetar med detta område och dela erfarenheter.