2019-06-12 Besök från Palestina

En palestinsk delegation ledd av Iyad Tayyem, palestinska Riksrevisorn tillika chefen för revisionsmyndigheten besöker JO. Myndigheten tar emot klagomål från allmänheten i likhet med JO, och samarbetar med svenska Riksrevisionen.