2019-09-20 Besök från Frankrike

Centre National de la Fonction Territoriale (CNFPT) besöker JO den 16-19 september. Delegationen består av 20 kommunaldirektörer med intresse av allmän information om JO:s uppgifter, och närmare om områdena socialtjänst, socialförsäkring och bostadsbidrag.