2019-10-25 Besök från Kina

Besök från Kina av en delegation från provinsen Jiangsu, besöket är anordnat av Länsstyrelsen i Östergötland som har ett samarbete med Jiangsu sedan 20 år. Delegationen är intresserad av Sveriges ombudsmannasystem och hur en etablering av en tillsynsfunktion för granskning av myndigheters verksamhet fungerar.