2019-10-21 Besök från Kambodja

Besök från Kambodja inom ramen för en bilateral dialog om mänskliga rättigheter mellan Kambodja och Sverige anordnat av UD.  Den kambodjanska delegationen leds av deras statliga MR-kommission, och består i övrigt av regeringsrepresentanter från ett flertal ministerier och myndigheter.