Internationellt – verksamhetsåret 2017/18

Övergripande redovisning av internationella enhetens verksamhet

Ett av JO:s övergripande mål för verksamheten är att främja den internationella spridningen av idén om rättslig kontroll genom oberoende ombudsmannainstitutioner.

För att nå målet ska JO i största möjliga utsträckning ta emot personer och delegationer som önskar besöka JO för information om verksamheten och därutöver delta i internationella sammanhang och informera om verksamheten samt utbyta kunskaper och erfarenheter med, och stödja, utländska ombudsmannainstitutioner.

I arbetet mot målet har JO under verksamhetsåret genomfört bl.a. följande aktiviteter.

JO har tagit emot 19 besök. Ett av besöken var från de baltiska och nordiska ombudsmannainstitutionerna då JO i oktober 2017 stod värd för det årliga baltisk-nordiska ombudsmannamötet. Vid mötet, som varade i två dagar, diskuterades ämnen av gemensamt intresse, bl.a. bästa metoder för inspektionsverksamhet, mänskliga rättigheter i det dagliga arbetet och ombudsmannens roll i lagstiftningsprocessen.

Ett annat längre besök, som pågick under en vecka i april 2018, var från ombudsmannainstitutionen i Ukraina (The Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights). En tjänsteman från institutionen var praktikant hos JO inom ramen för Svenska institutets Peer Shadowing för personer som tidigare deltagit i institutets utbildningar. Under besöket, som hade ett särskilt fokus på tillsynen över asylärenden och som var inriktat på hur JO arbetar rent praktiskt, följde tjänstemannen en föredragandes arbete med migrations- och polisärenden. En dag ägnades också åt Opcat-enhetens arbete. Besök gjordes även på Migrationsverkets förvar i Märsta. Besökaren fick också inblick i den administrativa avdelningens arbete och JO:s medarbetare fick information om den ukrainska ombudsmannens arbetsmetoder.

Vidare har justitieombudsmännen och tjänstemän hos JO aktivt deltagit i utländska konferenser och seminarier. Bland annat deltog chefsJO Elisabeth Rynning, JO Cecilia Renfors och byråchef Charlotte Håkansson i november 2017 i International Ombudsman Institute (IOI) och nederländske ombudsmannens workshop i Haag om ärenden som inleds på ombudsmannens eget initiativ.

Slutligen kan nämnas att chefsJO Elisabeth Rynning och internationella samordnaren Charlotte De Geer Fällman deltog i en workshop i Tallinn med temat Human Rights in the Digital Age, anordnat av IOI och Justitiekanslern i Estland. De deltog också i Europaombudsmannens konferens i Bryssel för ombudsmän inom ramen för ombudsmännens europeiska nätverk. På konferensen behandlades bl.a. frågan om ombudsmännens närvaro i sociala medier.