Ekonomichef, dnr ADM 115-2022

Riksdagens ombudsmän har genom beslut den 11 maj 2022 anställt Jon Wik som ekonomichef fr.o.m. den 22 augusti 2022, anställningsärende ADM 115-2022. 

Beslutet kan överklagas hos Riksdagens överklagandenämnd. Skrivelse med överklagande ges in till Riksdagens ombudsmän, Box 16327, 103 26 Stockholm, senast den 1 juni 2022.