Tillsatta tjänster: Fem föredragande, rekryteringsärende ADM 177-2020.

JO har genom beslut den 22 december 2020 anställt:

Henrik Starfelt fr.o.m. den 18 januari 2021, ADM 201-2020.

Therese Säde fr.o.m. den 2 mars 2021, ADM 203-2020.

Sara Uhrbom fr.o.m. den 6 april 2021, ADM 202-2020. 

Clara Ljunggren fr.o.m. den 1 maj 2021, ADM 200-2020. 

Albert Pettersson fr.o.m. den 18 december 2020, ADM 204-2020.

Besluten kan överklagas hos Riksdagens överklagandenämnd. Skrivelse med överklagande ges in till Riksdagens ombudsmän, Box 16327, 103 26 Stockholm, senast den 18 januari 2021.