Tillsatt tjänst: Tf byråchef, ADM 144-2022

Riksdagens ombudsmän har genom beslut den 9 juni 2022 förordnat Karl Lorentzon som tf byråchef (tidsbegränsat förordnande) fr.o.m. den 1 juli 2022, anställningsärende ADM 144-2022.

Beslutet kan överklagas hos Riksdagens överklagandenämnd. Skrivelse med överklagande ges in till Riksdagens ombudsmän, Box 16327, 103 26 Stockholm, senast den 5 juli 2022. 

Senast uppdaterad 2022-06-14