Tillsatta tjänster: Fyra föredraganden

Rekryteringsärende ADM 218-2022

Riksdagens ombudsmän har genom beslut den 22 december 2022 och den 3 januari 2023 anställt:

  • Anna Överby fr.o.m. den 10 april 2023, anställningsärende ADM 257-2022.
  • Malin Jonasson fr.o.m. den 1 juni 2023, anställningsärende ADM 258-2022.
  • Rebecka Rynning fr.o.m. den 1 april 2023, anställningsärende ADM 259-2022.
  • Ellinor Gustavsson fr.o.m. den 1 juni 2023, anställningsärende ADM 33-2023.

Besluten kan överklagas hos Riksdagens överklagandenämnd. Skrivelse med överklagande ges in till Riksdagens ombudsmän, Box 16327, 103 26 Stockholm, senast den 3 februari 2023.

Senast uppdaterad 2023-01-13