• Skriv ut

Tillsatta tjänster i ärende ADM 73-2021

JO har genom beslut den 26 april anställt:

Lovisa Svenaeus som föredragande fr.o.m. den 6 september 2021, ADM 112-2021.

Karin Hallåker som föredragande fr.o.m. den 6 september 2021, ADM 114-2021. 

Simon Hofling som föredragande fr.o.m. den 13 september 2021, ADM 113-2021.

Besluten kan överklagas hos Riksdagens överklagandenämnd. Skrivelse med överklagande ges in till Riksdagens ombudsmän, Box 16327, 103 26 Stockholm, senast den 17 maj 2021.