Meddelandet ”Inte säker”

Betydelsen av meddelandet ”Inte säker” i Google Chrome

Den som använder webbläsaren Google Chrome får meddelandet Inte säker när man går in på JO:s webbplats. 

Anledningen till meddelandet är att vår webbplats inte upprättar en privat anslutning – en krypterad kanal – med användaren annat än i särskilda fall.

Avsaknaden av en privat anslutning innebär att någon annan skulle kunna se informationen som skickas mellan användaren och webbplatsen. Det finns dock ingen konfidentiell information på webbplatsen utan allt innehåll är offentligt och det utbyts därför aldrig några känsliga uppgifter när man läser innehållet.

JO-anmälan är säker

En JO-anmälan kan däremot innehålla känsliga uppgifter och därför upprättas alltid en privat anslutning (https) mellan webbplats och anmälare när man går in på formuläret för JO-anmälan. Det kan man också se i Google Chrome genom att meddelandet Inte säker försvinner.

Varför inte använda https hela tiden?

Kommunikation som går via en krypterad kanal belastar webbplatsen mer än om kryptering inte används. Högre belastning ger större fördröjning och användarna får då en långsammare webbplats. Därför har vi valt att använda privat anslutning mellan webbplats och användare enbart vid de tillfällen då konfidentiell information kan komma att utbytas.